درب فلزی لوکس

فیلتر بر اساس نوع
سانتی متر سانتی متر
سانتی متر سانتی متر
کیلوگرم کیلوگرم
مرتب سازی بر اساس :
تعداد نمایش :
حالت نمایش :

درب فلزی لوکس مدل 54587

درب فلزی لوکس مدل 54587
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
بكارگيرى درب هاى لوكس در ورودى در باشكوه كردن هرچه بيشتر نماى ساختمان تاثير شگرفى خواهد داشت و در اولين حس كاربر از تجربه فضا تاثير عميق مى گذارد.درب لوكسى كه در تصوير مشاهده مى كنيد مملو از تزئينات فوق العاده جذاب هندسى مى باشد.تركيب نقوش دايره اى و صلي ...

درب فلزی لوکس مدل 54683

درب فلزی لوکس مدل 54683
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در درب هاى لوکس طراحى و اجراى طرح هاى متفاوت تر و انتزاعى امكان پذير است.برخى از اين طرح ها طبق نظر كارفرما بر اساس الگوى خاص و يا نقوش مدنظر شكل مى گيرند.مى توان اين طرح هاى كم نظير را در هماهنگى با طرح ساير اجزا بكار برد.در طرح درب فلزى لوکس كه در ت ...

درب فلزی لوکس مدل 54704

درب فلزی لوکس مدل 54704
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در طرح درب هاى باشكوه لوکس با زيبايى هرچه تمام اجزا با يكديگر تركيب مى شوند.اين گونه طرح ها عموما انتخاب كسانى است كه اهميت ويژه اى به ظاهر ساختمان و اجزاى بكار رفته در نما مى دهند و به دنبال طرح هاى لوكس و منحصر بفرد هستند.طرح اين درب زيباى لوکس از قسم ...

درب فلزی لوکس مدل 54632

درب فلزی لوکس مدل 54632
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با گذر زمان درب هاى فرفورژه با طرح هاى جديد و متنوع كاربرد وسیعی در صنعت ساختمان دارند.نقوش بكار رفته در اکثر درب های فرفورژه از طرح های طبیعی و گیاهی الهام گرفته شده است. به كار گيرى درب هاى فرفورژه در نمای ساختمان،به زیباتر و با شکوه دیده شدن س ...

درب فلزی لوکس مدل 54707

درب فلزی لوکس مدل 54707
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب هاى ورودى به عنوان واسط دنياى درون و بيرون و مرز فضايى اين دو عناصر مهمى در ساختمان محسوب مى شوند .انتخاب درب مناسب با فاكتور هاى مد نظر با صرف وقت مناسب از ميان انواع مدل هاى موجود به راحتى صورت مى گيرد.در طرح درب فلزى لوکس كه در تصوير فوق مشاهده مى ...

درب فلزی لوکس مدل 54719

درب فلزی لوکس مدل 54719
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه با نگاهی که به درب ها به عنوان عناصری مهم در زیبایی نمای ساختمان می شود و آن ها را فراتر از عناصر کارکردی می دانند.درب های فرفوررژه علاوه بر ویژگی های مطلوب ظاهری از لحاظ کارکردی نیز گزینه ی مناسبی می باشد. همانند نمونه های مشابه این درب نیز با فر ...

درب فلزی لوکس مدل 54597

درب فلزی لوکس مدل 54597
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب ها به عنوان عناصری تاثیرگذار در طراحی نمای ساختمان شناخته می شوند.میتوان با انتخاب دربی مناسب در قسمت ورودی تیرک های عمودی و نقوش گل نرده های فرفورژه اجزای اصلی می باشند که کل قسمت شیشه خور درب را در بر گرفته اند.

درب فلزی لوکس مدل 54621

درب فلزی لوکس مدل 54621
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
زیبایی انواع درب های لوکس با بکارگیری جزئیات متنوع و ظریف در ترکیب های مختلف حاصل می گردد.این گونه درب ها طبق فاکتور های مورد نظر کارفرمایان طراحی می گردند. زدر این طرح نقوش گیاهی فرفورژه در کل فضای شیشه خور به زیبایی تکرار شده اند و سراسر آن را پوشانده ...

درب فلزی لوکس مدل 54688

درب فلزی لوکس مدل 54688
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
اولین برخورد کاربر با هر فضا از طریق درب ورودی می باشد از این رو می توانند در حس کاربر از فضا تاثیر عمیقی گذارند. از این رو می توان گفت ویژگی های ظاهری به همان میزان که فاکتور های کارکردی و تامین امنیت اهمیت دارند، در انتخاب نوع درب ها تاثیر گذار هستند.

درب فلزی لوکس مدل 54690

درب فلزی لوکس مدل 54690
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب های فلزی لوکس با انواع طرح های متنوع گزینه ی مناسبی جهت طراحی یک ورودی درخور و شاخص می باشند. نکته مثبت این درب ها طرح های بسیار متنوع و قابلیت پاسخگویی به نیاز افراد با سلایق گوناگون می باشد.در طرح درب فلزی لوکسی که در تصویر مشاهده می کنید قسمت اصلی ...

درب فلزی لوکس مدل54658

درب فلزی لوکس مدل54658
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
انتخاب درب هاى نفرو با طرح هاى خلوت تر و ساده تر ميتواند علاوه بر ارتقاي حس يكنواختي نماي ساختمان به سادگی با ديگر اجزاي ساختمان نيز هماهنگ شود و حس وحدت را به نماي ساختمان ببخشد.درب فلزی لوکسی که در تصویر مشاهده می کنید از تکرار تیرک های عمودی با فواص ...

درب فلزی لوکس مدل 54604

درب فلزی لوکس مدل 54604
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه درب ها با طرح هاى غير متدوال و متمايز در ميان انواع طرح هاى موجود طرفداران خاص خود را دارند.در برخى از اين طرح ها همانند دربى كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد كليه چارچوب هاى معمول كنار گذاشته شده و طرح هاى جديد استفاده مى شود.در اين طرح پروفيل هاى ...

درب فلزی لوکس مدل 54600

درب فلزی لوکس مدل 54600
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در نگاه اول برخى از درب هاى لوکس ،همچون مرزى از نقش و نگار در مقابل چشمان كاربران قرار مي گيرند.دربى كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد سراسر از جزئيات زيباى فرفورژه پوشيده شده است.تقسيمات درب به صورت سه قسمتى انجام شده است.

درب فلزی لوکس مدل 54529

درب فلزی لوکس مدل 54529
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب هاى باغ علاوه بر ايجاد دسترسى و تعريف مرز حريم داخلى،در امنيت نيز نقش مهمى را ايفا مى كنند.اين درب ها عموما از عناصرى شفاف و سبك انتخاب مى شوند.درب لوکسی كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد از تركيب زيباى عناصر ظريف تيرك مانند و گل نرده هاى به شكل اس به ص ...

درب فلزی لوکس مدل 54512

درب فلزی لوکس مدل 54512
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در برخى از موارد درب هاى لوكس با طراحى متمايز و ظاهرى جديد طراحى مى شوند.استفاده از فرم منحنى در دربى كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد آن را تبديل به طرحى منحصر بفرد و كم نظير كرده است.با بكار گيرى اين درب در ورودى ساختمان،مى توان جلوه ى ويژه اى به آن بخشي ...

درب فلزی لوکس مدل 54532

درب فلزی لوکس مدل 54532
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب هاى هاى فلزی لوكس با به كار گيرى عناصر ظريف و طرح هاى چشم گير جلوه اى زيبا به قسمت ورودى ساختمان شما مى بخشند.اين عناصر كه عموما برگرفته از طرح هاى زيباى طبيعى مى باشند با انواع تركيب ها طرح هاى متنوعى را ايجاد مى كنند.

درب فلزی لوکس مدل 54534

درب فلزی لوکس مدل 54534
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
درب نفررو لوكسى كه در تصوير مشاهده مى كنيد از طرحى كاملا متمايز برخوردار است .شبكه ى مورب كاملا منظم در درون قاب هاى پيرامونى اجزاى اصلى تشكيل دهنده اين درب مى باشد.اجزاى مورب با فواصل كاملا يكسان تشكيل شبكه ى لوزى شكل را مى دهند كه در طرح درب هاى مشابه ...

درب فلزی لوکس مدل 54500

درب فلزی لوکس مدل 54500
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
امروزه نگاهی که به درب ها می شود نه تنها به عنوان عنصری که در تامین امنیت و ایجاد دسترسی نقش دارند بلکه عنصری اصلی و پر اهمیت در ظاهر ساختمان می باشد. طرح درب فلزى لوکس كه در تصوير مشاهده مى كنيد از تكرار ريتميك گل نرده ها در درون قسمت شيشه خور شكل گرفته ...

درب فلزی لوکس مدل 54501

درب فلزی لوکس مدل 54501
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
در برخى از درب هاى لوکس طرح هاى شلوغ و انتزاعى جاى خود را تركيبات هندسى و ساده تر مى دهند.اين گونه درب ها ظاهرى شبيه درب هاى فلزى مدرن دارند .دربى كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد نيز در اين دسته مى باشد.طرح درب از دوقسمت كتيبه و قسمت اصلى تشكيل شده است.

درب فلزی لوکس مدل 54502

درب فلزی لوکس مدل 54502
طول : 0 سانتی متر ارتفاع : 0 سانتی متر وزن : 0 کیلوگرم
همانطور كه مى دانيد درب هاى لوكس همانند دربى كه در تصوير فوق مشاهده مى كنيد با انواع طرح هاى جديد را ميتوان به عنوان نسل جديد درب هاى فرفورژه در نظر گرفت.كليت طرح اين درب ها يكسان و تفاوت هاى جزئى در نوع بكارگيرى جزئيات مى باشد

نیاز به مشاوره و یا راهنمایی در رابطه با محصولات صنایع فلزی کاوه دارید ؟

جهت تماس با تیم پشتیبانی مشتریان ، یکی از راه های ارتباطی زیر را انتخاب نمایید

آدرس کارخانه : تهران، اسلامشهر، شهرک واوان، انتهای کمالیه، کوچه حاج قهرمان، صنایع فلزی کاوه

تلفن تماس : 021284270

موبایل : 09107500527

فکس : 02128427065

ایمیل : info@kmi.ir

صنایع فلزی کاوه را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اطلاع از محصولات جدید و شگفت انگیز و اطلاع از آخرین اخبار صنایع فلزی کاوه از طریق شبکه های اجتماعی